Welkom op de website van judoclub Asahi '90 Kruishoutem.

Het woord judo betekent 'zachte weg', waarbij het woordje do (weg) verwant is aan tao en naast de betekenis 'manier' ook de connotatie heeft van 'levenspad'.
Judo is dus een levenswijze.

Welkom Wedstrijden
WEDSTRIJDEN PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag 28 december 2011 16:57

Judo is, zoals je waarschijnlijk wel weet, afkomstig uit Japan en wordt heden ten dage over de gehele wereld beoefend door zowel jong als oud. Bovendien maakt de judosport deel uit van het Olympisch programma, wat het mondiale karakter van deze sport alleen maar bevestigd.

Judowedstrijden kunnen zowel individueel als per ploeg georganiseerd worden. Bij een ploegenwedstrijd dient in elke gewichtscategorie een judoka opgesteld te worden om zo te kampen tegen een andere ploeg. Het uiteindelijk aantal overwinningen / nederlagen over de verschillende categorieën heen bepaald dan welke van de twee ploegen gewonnen heeft.

Tijdens wedstrijden dragen de judoka’s meestal een rode of witte band, zodoende de scheidsrechter tijdens het gevecht een beter overzicht heeft van welke sporter de techniek uitvoert. Bij nationale en internationale kampioenschappen worden in plaats van gordels een wit en een blauw judopak gebruikt.

Veel judoka's nemen echter nooit deel aan officiële wedstrijden en beoefen de judosport recreatief. Gehandicapte sporters zijn geïntegreerd, maar hebben wel hun eigen wedstrijdkalender. De pedagogische waarden van het recreatief judo zijn reeds meerdere malen aangetoond. Ook voor mensen met beperkingen kan het judo van waarde zijn. Een positief effect is bewezen voor (kinderen met) autisme en ADHD.

De judosport wordt beoefend op een mat of tatami, welke bij het vallen enigszins meegeeft, zodat zelfs als men er krachtig op geworpen wordt er meestal geen letsel ontstaat. Ook de techniek van het 'breken' (verzachten) van de van de val, van zowel het eigen lichaam als die van de tegenstander, draagt hieraan in grote mate bij. Dit laatste is dan ook een belangrijk onderdeel van het judo.

Wedstrijden worden begeleid door één of drie scheidsrechters, en één of twee tijdopnemers. Tevens zijn er  bij een wedstrijd EHBO, coaches en de algemene organisatie aanwezig.

 

Wedstrijdcategorieën in het judo

 

Wedstrijdverloop

 

Puntentelling en beoordeling van technieken

 

Straffen

 

EHBO

 

Wedstrijdeinde

 

Jeugdreglement (U11 en U13)

 

Links

 


Wedstrijdcategorieën in het judo

Judoka's worden bij wedstrijden naar leeftijd, gewicht en geslacht ingedeeld.In onderstaande tabel vind u een overzicht van de huidige leeftijds- en gewichtsklassen in het judo.

 

Leeftijdscategorieën

U11 U13 U15 U18 U21 +21
jongens en meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes

Maximum 10% gewichtsverschil

(te beginnen bij het lichtste gewicht)

-34kg
-38kg
-42kg
-46kg
-50kg
-55kg
-60kg
-66kg
+66kg

-32kg
-36kg
-40kg
-44kg
-48kg
-52kg
-57kg
-63kg
+63kg

-42kg*
-46kg*
-50kg
-55kg
-60kg
-66kg
-73kg
-81kg
-90kg
+90kg

-40kg
-44kg
-48kg
-52kg
-57kg
-63kg
-70kg
+70kg
-55kg
-60kg
-73kg
-81kg
-90kg
-100kg
+100kg
-44kg
-48kg
-52kg
-57kg
-63kg
-70kg
-78kg
+78kg
-60kg
-66kg
-73kg
-81kg
-90kg
-100kg
+100kg
-48kg
-52kg
-57kg
-63kg
-70kg
-78kg
+78kg

* internationaal niet erkend

wedstrijdduur

1min 30s 2min 3min 4min 4min

5min

 


Wedstrijdverloop

Het begin van een wedstrijd wordt aangegeven door het hajime commando. Wedstrijdtijd loopt continu door en kan alleen onderbroken worden door een stop commando van de scheidsrechter matte of sono-mama. En uiteraard bij een Sore made   Bij matte stopt de wedstrijd en herstart door een hajime command. Bij matte  nemen de judoka's hun startpositie weer in. Bij sono-mama stopt de wedstrijd en wedstrijdtijd en herstart de wedstrijd en tijd weer door een yoshi (scheidsrechter/jury) commando waarbij de judoka's dezelfde posities aannemen als ten tijde van het geven van het sono-mama commando (alleen bij een houdgreep). sono-mama wordt door de scheidsrechter gebruikt indien een wedstrijd kortstondig stilgelegd moet worden zodat een scheidsrechter een ordemaatregel kan uitvoeren. Voorbeeld van een 'sono-mama situatie' is dat een judoka die onder ligt in een houdgreep met zijn hand in het gezicht duwt van de judoka die bovenligt. Sore made betekent dan weer dat de wedstrijd is afgelopen, waarna beide judoka's hun startpositie terug innemen zodat de scheidsrechter de overwinnaar kan aanduiden en waarna er door de judoka's kan worden afgegroet.

 


Puntentelling en beoordeling van technieken.

In Judo kunnen door succesvol uitgevoerde technieken de scores: ipponwaza-ari, of yuko worden verdiend. Balansverstoringen welke niet tot een succesvolle techniek leiden en houdgrepen van 9 seconden of korter krijgen geen formele waardering.

Indien een judoka afklopt of het woord maita roept geeft deze judoka de wedstrijd op, zijn tegenstander wint dan met een ippon. Opgeven kan in de hand worden gewerkt door het aanleggen van een armklem (U18 en ouder) of een wurging (U18 en ouder).

Punten in een tabel (punten worden gebruikt bij het administreren van het gevolg van een wedstrijd door de wedstrijdleiding): Ippon=10 punten, Waza-ari=7 punten, Yuko=5 punten, overwining door shido bestraffing tegenstander = 1 punt

 

Tachi Waza, rechtstaande werk

Een ippon (vol punt) krijgt men voor een techniek die zowel kracht, snelheid als controle heeft, en waarbij de tegenstander grotendeels op de rug landt. Een waza-ari (half punt) krijgt men voor een techniek die wel controle heeft en snelheid of kracht en waarbij de tegenstander grotendeels op de rug landt. Een yuko krijgt men voor een techniek die controle heeft en kracht of snelheid, en waarbij de tegenstander op de zij landt, of een techniek die controle heeft maar geen kracht en geen snelheid en waarbij de tegenstander grotendeels op de rug landt. Indien een judoka afklopt of het woord maita roept, geeft deze judoka de wedstrijd op, zijn tegenstander wint dan met een ippon.

 

Ne waza, grondwerk

Een houdgreep dient te voldoen aan de volgende criteria: tegenstander ligt met zijn rug of een schouder op de mat, uitvoerder voert druk uit van bovenaf, er is controle, er is contact tussen de romp of zijde van de uitvoerder en de romp / zijde van de tegenstander, de uitvoerder ligt niet met zijn rug richting de mat. Indien een houdgreep 20 seconden of meer duurt wordt deze met een ippon gewaardeerd. Indien een houdgreep 15-19 seconden duurt wordt deze met een waza-ari gewaardeerd. Indien een houdgreep 10-14 seconden duurt wordt deze met een yuko gewaardeerd.

Jonai/Jogai, in/uit

Een staande techniek is jonai, oftewel 'in', als het resultaat van de actie duidelijk is voordat de judoka's beide de gevechtsruimte hebben verlaten. Dit heeft tot gevolg dat de feitelijke techniek en landing beide buiten de gevechtsruimte mogen zijn, zolang de techniek maar binnen de gevechtsruimte was aangevangen. Een grondtechniek is jonai, oftewel 'in', zolang de techniek maar binnen de gevechtsruimte was aangevangen. Wanneer een actie niet 'in' is dan is een actie jogai, oftewel 'uit', en moet de wedstrijd direct gepauzeerd worden door het geven van matte waardoor de judoka's weer terug gaan naar hun beginpositie's.

 


Straffen

Straffen worden onderverdeeld in lichte straffen, shido, en zware straffen, Hansoku-make.

 

Shido

Wanneer men een shido straf verdient heeft dat geen directe gevolgen voor het score, de shido is een waarschuwing en verschijnt op het scorebord zonder punten voor de tegenstander. Bij gelijke score op het einde van officiele wedstrijdduur wint de judoka met de minste bestraffingen.

Een shido wordt gegeven voor gedrag dat de wedstrijd onrechtmatig verstoort. Enkele voorbeelden:

 • bovenmatig defensief judo
 • inactief judo
 • onnodig veel de gevechtsruimte uit lopen
 • met handen of voeten in het gezicht van de tegenstander zitten
 • het judopak van jezelf herschikken
 • pakking vermijden
 • schijnaanval uitvoeren
 • vingers in de mouw of broekspijp steken
 • eenzijdige pakking (mag wel als de judoka die de eenzijdige pakking heeft direct aanvalt na het vastpakken)
 • de vingers van de tegenstander naar achteren buigen
 • spreken tijdens een wedstrijd


Hansuko-Make, diskwalificatie

Een hansuko-make leidt tot het verliezen van de wedstrijd waarbij de andere judoka punten krijgt gelijk aan een ippon, en kan tot diskwalificatie leiden.

Hansuko-make kan direct gegeven worden voor een ernstige overtreding van de regels zoals hieronder beschreven of 'verdiend' worden door opstapeling van shido’s. Bij een 'directe' hansuko-make  volgt uitsluiting van de rest van het toernooi wegens diskwalificatie, behalve bij diving en grabbing. Een 'indirecte' hansuko-make verkregen door vier shido's leidt niet tot uitsluiting van de rest van het toernooi maar enkel tot het verliezen van de wedstrijd wegens diskwalificatie.

Een 'directe' hansuko-make wordt bijvoorbeeld gegeven voor:

 • een armklem toepassen op een andere plek dan het ellenboog gewricht
 • een tegenstander die al op de mat ligt optillen en direct weer op de mat werpen
 • geen acht slaan op de scheidsrechter
 • onnodig roepen of gebaren maken die minachtend zijn jegens de scheidsrechter of de tegenstander
 • een tegenstander trachten te verwonden tegen de geest van de judosport in
 • iedere andere handeling die in serieuze mate tegen de geest van de judosport indruist
 • een bedekt of onbedekt metalen voorwerp dragen
 • het vanuit staande positie pakken van één of beide benen 'grabbing'
 • tijdens het uitvoeren van een staande techniek met het hoofd voorover (koprol) duiken, diving.

Hierbij de opmerking dat grabbing en diving als enige 'directe' hansuko-makes niet tot uitsluiting voor het gehele toernooi leiden maar enkel leiden tot een diskwalificatie voor de wedstrijd waarin de overtreding is begaan.

Grabbing

In 2013 heeft de internationale Judo federatie (IJF) besloten om de regels van het Judo aan te scherpen om zo te zorgen voor een groter onderscheid tussen Judo en andere gevechtssporten. Een van de regels die vanaf 2013 is ingevoerd door het IJF, is dat het in beginsel verboden werd om vanuit een staande positie één of beide benen van de tegenstander te pakken, het zogenoemde grabbing.

Grabbing kan niet tot punten leiden, de uitvoerende Judoka wordt bestraft met een hansuko-make. Deze hansuko-make resulteert, in uitzondering van de normale procedure bij een hansuko-make, niet in een uitsluiting voor het gehele toernooi maar 'slechts' tot een diskwalificatie voor de wedstrijd waarin de overtreding is begaan.

 


EHBO

Bij wedstrijden mag EHBO niet zonder consequentie zelf de mat betreden. Wanneer de EHBO zonder daartoe te zijn uitgenodigd door de scheidsrechter de mat betreedt, dan verliest de judoka waarvoor de EHBO de mat betrad de wedstrijd. De scheidsrechter kan de EHBO verzoeken de mat te betreden voor:

 • verwondingen aan hoofd, rug en nek;
 • verwondingen aan het scrotum;
 • gescheurde nagels;
 • bij bloed, waarbij tot tweemaal toe voor dezelfde wonde verzorging is toegestaan. Bloedt de wond een derde maal dan heeft de judoka de wedstrijd verloren.

Voor andere redenen dan bovenstaande mag een scheidsrechter de EHBO niet de mat op vragen. Judoka's en coaches kunnen ook zelf de EHBO verzoeken om de mat te betreden, gevolg is dan wel dat de judoka automatisch de wedstrijd heeft verloren.

 


Wedstrijdeinde

Een wedstrijd kan op de volgende wijze worden gewonnen:

 • de tegenstander gooien met een techniek welke met een ippon  wordt gewaardeerd, waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigdjudo wedstrijd
 • de tegenstander tweemaal gooien met een techniek welke met een waza-ari wordt gewaardeerd, waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd
 • een houdgreep maken van 20 seconden (=ippon), waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd
 • de tegenstander gooien met een techniek welke met een waza-ari wordt gewaardeerd en een houdgreep maken van 15 seconden (=waza-ari), waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd
 • de tegenstander tot opgeven dwingen door een armklem (U18 en ouder) of wurging (U18 en ouder), waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd
 • strafpunten van de tegenstander welke direct of cumulatief tot een hansuko-make leiden, waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd
 • het terugtrekken van een judoka waardoor de andere judoka met een ippon  wint en waardoor de wedstrijd direct wordt beëindigd
 • aan het einde van de reguliere wedstrijdtijd een hogere score hebben dan de tegenstander;
  • indien een van beide judoka's een waza-ari heeft en de andere niet wint hij de wedstrijd, ongeacht het aantal yuko's
  • indien het aantal waza-ari's gelijk zijn voor beide judoka's, wint de judoka met de meeste yuko's
  • indien het aantal waza-ari's en yuko's gelijk zijn, wint de judoka met de minste shido’s
  • indien het aantal waza-ari'syuko’s  en shido’s gelijk zijn, begint de 'golden score'. Deze is onbeperkt in tijd. Wie het eerste een score maakt wint of wie als eerste bestrafd wordt verliest

In het jeugdreglement bestaat er geen 'golden score', bij een gelijke score aan het einde van de reguliere wedstrijdtijd bepalen de scheidsrechters de winnaar. Hierbij houden ze rekening met inzet, bijna scores, fair-play,... van beide judoka's.


Jeugdreglement (U11 en U13)

Judo hecht een grote waarde aan veiligheid. Daartoe is er een apart jeugdreglement ontwikkeld voor de categorie U11 en U13 Men heeft een aantal niet toegelaten technieken ten opzichte van het internationale reglement.

Deze zijn

 • geen armklemmen (straf bij toepassen = hansuko-make)
 • geen verwurgingen (straf bij toepassen = hansuko-make)
 • wedstrijdduur is 1min 30sec bij U11 / 2min bij U13
 • geen verlenging van de wedstrijden (dus geen 'golden score')
 • geen werptechnieken uitgevoerd twee knieën (straf bij toepassen = 1ste keer shido bij herhaling = hansuko-make)
 • geen offerworpen (straf bij toepassen = 1ste keer shido bij herhaling = hansuko-make)
 • Hoofd inklemmen zonder dat er een arm tussen zit (straf bij toepassen = 1ste keer shido bij herhaling = hansuko-make)
 • Houdgreep met een vorm van Sankaku (straf bij toepassen = 1ste keer shido bij herhaling = hansuko-make)

Verder zal elke straf (shido's) eerst uitgelegd worden en dan gegeven worden daar wedstrijden een meer pedagogisch karakter hebben. Wellicht ten overvloede nog de opmerking dat alle zaken die in het normale reglement verboden zijn, zoals onder andere ook grabbing en diving, ook bij jeugdwedstrijden verboden blijven.

 


Links

Meer info omtrent wedstrijden en de volledige reglementen zijn terug te vinden op volgende websites:

Laatst aangepast op zondag 10 november 2013 12:28